Thursday, October 11, 2012

Kepentingan Nilai MurniDewasa ini nilai murni amat penting terutama dalam aspek pembangunan Negara. Nilai murni merupakan sikap positif dan seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Antara contoh nilai murni termasuklah berdisiplin, rajin, ikhlas, dan sebagainya. Sesungguhnya nilai-nilai murni perlu ditanam ke dalam jiwa semua orang. Jika nilai murni tidak berharga, tidaklah pihak kerajaan melancarkan kempen ‘’Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni’’ sejak 2005.
                Individu yang mempunyai nilai-nilai murni dalam dirinya akan sentiasa berfikir positif. Hal ini menjadikannya seorang yang berfikiran terbuka dan dapat bergaul dengan pelbagai golongan masyarakat serta dapat ‘’hidup’’ dalam apa-apa saja persekitaran. Ringkasnya, individu tersebut ‘’ke tengah boleh, ke tepi pun boleh’’. Individu yang berfikiran positif ini akan melihat segala masalah sebagai suatu cabaran yang perlu dihadapi dan diselesaikan. Hal ini membolehkannya hidup dengan ceria.
                Dalam dunia pekerjaan pula, seseorang yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi pasti dapat menyelesaikan kerja mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Jika disiplin tidak ditanamkan dalam diri kakitangan ini, timbullah sikap bekerja ala kadar saja oleh kakitangan terbabit. Mereka kurang berusaha untuk meningkatkan kecekapan bekerja kerana beranggapan bahawa gaji akan tetap diperoleh pada setiap bulan. Sebaliknya, seseorang pekerja yang memiliki nilai rajin dan berdisiplin akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kecekapan bekerja.
                Niai murni seharusnya dihayati dan dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat Negara ini. Dengan nilai murni yang tertanam dalam diri, setiap individu dalam masyarakat akan menjadi warganegara yang berguna.mereka akan memiliki rasa cinta akan Negara dan ssanggup berkorban demi kedaulatan Negara. Sekiranya rasa cinta akan Negara menyubur dalam jiwa rakyat, maka masalah sosial dan jenayah kian berkurang. Sekiranya masalah-masalah tersebut dapat dikurangkan, maka Malaysia akan bertambah maju dan makmur sekali gus rakyat akan dapat hidup dangan lebih sejahtera.
                Kesimpulannya, nilai-nilai murni perlulah dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Penghayatan nilai-nilai murni akan menjadikan seseorang itu warganegara yang berkualiti.

9 comments:

 1. last paragraph, kesimpulannya.. spelling wrongly liao :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Angel :terima kasih,saya telah membuat pembetulan perkataan yang salah ejaan tersebut.

   Delete
 2. kita memang tahu bahawa nilai-nilai murni penting dalam pembentukkan keperibadian seseorang. Namun, sistem pendidikan di malaysia lebih mementingkan akademik. kejadian ini boleh dikatakan sebagai faktor gejala sosial yang semakin berleluasa dalam negara.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Amos ,saya tidak setuju pandangan anda terhadap sistem pendidikan di Malaysia lebih mementingkan akademik .Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang akan dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2010 bermula dengan murid Tahun Satu, dapat membangunkan modal insan yang holistik, berpengetahuan serta berfikiran kreatif, kritis dan berinovatif.Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Dr Wee Ka Siong berkata perlaksanan KSSR juga akan lebih menekankan kepada elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi maklumat dan komunikasi yang diajar secara eksplisit kepada murid.
   Sistem ini akan lebih menekankan soal-soal pembentukan keperibadian mulia, mempunyai jati diri yang kukuh serta mempunyai ketahanan dan daya saing yang tinggi agar modal insan yang dilahirkan mampu menghadapi cabaran di masa hadapan.
   Di samping itu, Kemahiran dan penguasaan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) juga merupakan elemen yang diberi penekanan supaya murid-murid dapat dilengkapkan dengan kemahiran generik,

   Delete
 3. setuju. tapi apa yang mengkhairankan saya ialah cara kita menilai "nilai-nilai murni" yang ada pada seseorang murid/pelajar. Memang tidak boleh dinafikan bahawa sejak tadika sehingga universiti, cara kita menilaikan keperibadian seseorang murid/pelajar adalah melalui perperiksaan "pendidikan moral". Setujukan anda bahawa sesiapa yang memperolehi markah tertinggi dalam subjek ini adalah insan yang terbaik dan akan menjadi tunggak negara? Jadi, langkah apa yang perlu kita laksanakan untuk menjamin kemakmuran dan keamanan dalam sesebuah negara?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bagi menjamin Kemakmuran & keamanan negara, kita boleh mengikut NILAI YANG BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME
   1 Cinta Akan Negara
   Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara
   melebihi kepentingan diri.
   2 Taat Setia kepada Raja dan Negara
   Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara.
   3 Sanggup Berkorban untuk Negara
   Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian
   untuk negara.

   Delete
  2. Saya memang bersetuju pandangan anda,semua rakyat Malaysia perlulah mengamalkan sikap cinta akan tanah air negara barulah dapat menjamin kemakmuran dan keamanan negara kita. Semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat, setanding dengan negara-negara maju yang lain. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat.

   Delete
 4. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
  1.1 Kepercayaan kepada Tuhan
  Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya
  berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.
  1.2 Amanah
  Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.
  1.3 Harga Diri
  Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam
  kehidupan.
  1.4 Bertanggungjawab
  Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan
  dengan sempurna.
  1.5 Hemah Tinggi
  Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.
  1.6 Toleransi
  Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya
  pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.
  1.7 Berdikari
  Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.
  1.8 Kerajinan
  Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi
  dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.
  1.9 Kasih Sayang
  Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati
  yang ikhlas.
  1.10 Keadilan
  Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.
  1.11 Rasional
  Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan
  berasaskan pertimbangan yang wajar.
  1.12 Kesederhanaan
  Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam
  pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yuan yuan xue jie: Penjelasan anda tentang nilai berkaitan perkembangan diri sangat ringkas dan jelas.

   Delete