Monday, December 24, 2012

Nilai Murni Yang Perlu Diamalkan Oleh Pelajar

Amalan nilai-nilai murni di kalangan pelajar tidak boleh dipandang ringan. Sebagai pelajar, terdapat beberapa nilai-nilai murni yang perlu diamalkan di sekolah.
Antara nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh pelajar di sekolah ialah nilai kerajinan. Pelajar akan cemerlang dalam pelajaran jika mengamalkan nilai kerajinan di sekolah. Pelajar juga mestilah rajin membaca buku dan membuat kerja rumah. Pelajar juga mestilah rajin mengulang kaji pelajaran terutama apabila menjelang hari peperiksaan.
Selain itu, pelajar juga perlu mengamalkan nilai mematuhi peraturan sekolah pada setiap masa. Pelajar perlu menyedari bahawa tujuan peraturan sekolah dibuat untuk membolehkan pelajar belajar dengan baik. Peraturan sekolah juga dibuat adalah untuk kebaikan para pelajar iaitu supaya pelajar berasa selamat ketika berada dalam kawasan sekolah. Oleh itu, pelajar yang melanggar peraturan sekolah wajar dikenakan tindakan disiplin.

Nilai lain yang perlu diamalkan oleh pelajar ialah nilai bekerjasama. Contohnya, pelajar perlu bekerjasama membersihkan kelas dengan rakan-rakan sekelas. Pelajar juga perlu bekerjasama dalam membuat kerja-kerja kumpulan yang diberi oleh guru. Sikap kerjasama yang ditunjukkan oleh pelajar akan menyebabkan pelajar disukai rakan-rakan dan juga guru-guru.
Di samping itu, pelajar juga mesti mengamalkan nilai bertolak ansur atau toleransi. Amalan nilai tolak ansur akan menghindarkan pelajar daripada pergaduhan atau permusuhan. Pergaduhan di kalangan pelajar memang wajar dielakkan terutama apabila melibatkan kaum yang lain. Setelah pelajar tamat persekolahan, amalan nilai bertolak ansur mesti terus diamalkan supaya negara berada dalam keadaan aman dan tenteram.
Pelajar juga perlu mengamalkan nilai menghormati guru. Hal ini kerana guru banyak berjasa kepada pelajar seperti mengajar pelajar ilmu pengetahuan. Pelajar yang mengamalkan nilai menghormati guru pasti akan disukal dan disayangi guru. Pelajar juga akan dianggap sebagai pelajar yang balk dan mereka pasti akan berjaya dalam pelajaran dan juga kehidupan.

2 comments: