Friday, November 30, 2012

Budi Bahasa Dan Nilai Murni Khazanah Kita

Malaysia hari ini, situasi negara semakin maju dan membangun dengan kepesatan dalam pelbagai bidang termasuklah pembangunan ekonomi, peningkatan kualiti hidup, masyarakat yang berilmu dan juga masyarakat yang berdaya maju.

Tambahan pula, prinsip pembangunan tersebut digilap dengan asas keIslaman yang dipandang sebagai suatu teori sejajar dengan kemajuan masyarakat. Islam Hadhari menjadi satu garis panduan berasaskan prinsip sebenar Islam di dalam menggalakkan peningkatan terhadap kemajuan dan pembangunan yang seterusnya akan menjamin kualiti hidup.

Masyarakat pula semakin sedar untuk hidup berlumba-lumba mempertingkatkan status kedudukan sebagai suatu kelompok yang berdaya maju dan bertanggungjawab terhadap hal ehwal dan permasalahan serta keperluan negara. Dengan sikap majoriti secara dominan sebagai suatu masyarakat produktif dan berwibawa, maka negara kita semakin menuju ke arah kecemerlangan, kegemilangan dan terbilang.

Di sebalik pembangunan fizikal dan kebendaan tersebut, kita sebagai masyarakat yang terbilang perlu mempunyai agenda tersendiri agar tidak semata-mata hanya mempunyai infrastruktur kelas pertama tetapi memiliki mentaliti kelas ketiga. Masyarakat perlu memperkukuh lagi aspek budi bahasa dan nilai-nilai murni yang semakin diabaikan sejak akhir-akhir ini.

Sebagai rakyat Malaysia kita perlu ada kesedaran mengenai asal usul dan acuan kita sendiri yang boleh dilabelkan sebagai "Orang Timur". Orang Timur bukan hanya dikenali dengan penilaian rupa bentuk fizikal sahaja. Akan tetapi kita mewarisi satu khazanah paling berharga yang yang menjadikan kita sebagai masyarakat Timur yang berwibawa.

Dari aspek kenegaraan pula, Perdana Menteri kita pada 11 Januari 2005 lalu menggambarkan bahawa "Budaya dan sistem nilai itulah yang sebenarnya menjadi kayu ukur dan mercu tanda sebuah negara maju." Demikian diucapkan pada majlis pelancaran Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni.

Demikianlah betapa pentingnya peranan budi bahasa dan nilai-nilai murni dalam aspek kemajuan kita "sendiri" sebagai masyarakat timur atau masyarakat ‘melayu'. Kepentingannya adalah meliputi matlamat Malaysia yang mempunyai matlamat mencapai Wawasan 2020 dan menjadi bangsa yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang. Matlamat yang lebih penting di sebaliknya adalah menjadi sebuah masyarakat yang maju mengikut cara kita sendiri dengan erti kata menambahkan peningkatan hidup dan kemajuan tanpa mengurangi nilai-nilai penting khazanah bangsa kita sendiri.

Budaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni bukan sekadar perlu dipertahankan bahkan perlu diperkayakan lagi agar ia tidak mengalami kepupusan serta sentiasa berkesinambungan untuk diwarisi daripada generasi ke generasi seterusnya. Usaha kita mempertahankan budaya dan adat resam perlu juga disertai dengan aspek tingkah laku berbudi bahasa.

Malaysia memerlukan pembangunan nilai dan budaya yang betul. Nilai-nilai yang terlibat adalah seperti ketulusan, kejujuran, intergriti, adil, amanah dan akauntabiliti. Dengan ini, kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata, akan tetapi perlu juga memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat kita sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun.

Walaupun berbudi bahasa dan nilai-nilai murni itu secara istilahnya bukan disebut sebagai Akhlak mulia, namun ia tetap membawa maksud yang sama. Sesuai dengan galakan agama yang menyatakan kepentingan menjaga suara hati dan pertuturan sebagai garis permulaan mempertingkatkan budi pekerti diri. Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang (untuk mendedahkan kejahatan orang); kecuali oleh orang yang dianiayakan. Dan (ingatlah) Allah sentiasa mendengar,lagi maha mengetahui." (Surah an-Nisa'ayat 148)

Rasulullah saw pernah bersabda yang maksudnya: "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah lembut dalam semua perkara."

Budi bahasa dan nilai-nilai murni harus dipraktikkan di setiap aspek kehidupan agar keindahan Islam itu akan memberi kesan baik yang menyeluruh terhadap kemaslahatan sesebuah masyarakat.

Masyarakat kini digesa untuk menghidupkan dan menghangatkan kembali nilai murni dalam kehidupan seharian. Walau apa pun status dan kerjaya kita sebagai seorang generasi millenium atau kita terlibat dengan penglibatan antarabangsa, maka berpasak teguhlah pada peribadi budi seorang yang berbudi bahasa.

Kemajuan dunia merangsang kita untuk bekerja, berdaya maju dan berusaha. Tetapi jangan sampai kemajuan itu mengajarkan kita pada perkara yang sebaliknya. Iaitu mengurangi nilai-nilai murni yang sedia ada dan pernah menjadi suatu kebanggaan atau aset bangsa.

Setiap golongan dan peringkat memainkan peranan untuk bekerjasama mempertahan dan memperkukuhkan budaya menjadikan budi bahasa dan pengamalan nilai-nilai murni sebagai satu cara dan gaya hidup berkesinambungan.

Permulaan yang baik adalah bermula daripada institusi keluarga yang menekankan tanggungjawab memberi pendidikan berdasarkan autoriti ibu bapa kepada anak-anak. Permulaan daripada kelompok keluarga adalah lebih berkesan dan lebih sesuai dijadikan sebagai tempat berkesinambungannya khazanah budaya berbudi bahasa dan nilai-nilai murni.

Dalam memanfaatkan kepentingan budi bahasa dan pengamalan nilai-nilai murni sebagai satu agenda pembangunan material dan mentaliti, adalah suatu yang perlu untuk membudaya dan memperteguhkan etika kerja berdasarkan pendekatan tersebut. Anggota perkhidmatan awam dan jabatan-jabatan yang bertanggungjawab dalam perkhidmatan penguatkuasaan seperti polis, imigresen dan semua yang terlibat dengan khidmat pelanggan khususnya haruslah memberi perkhidmatan dengan penuh beradab. Tutur kata yang mesra, bersopan dan sentiasa membantu adalah tunggak kecemerlangan bagi sesebuah perkhidmatan.

Suatu masa dahulu, senario di sekitar pengangkutan awam pernah menggambarkan suasana kesopanan dan budi bahasa yang boleh dibanggakan. Namun sekarang, masyarakat boleh merasa malu untuk mempraktikkan nilai-nilai murni di khalayak ramai kerana keprihatinan telah berkurang sehingga boleh muncul mentaliti mempersenda nilai-nilai yang baik.

Secara tidak sedar, pelbagai gejala negatif akan boleh timbul akibat daripada kepupusan budi bahasa dan nilai murni. Orang timur pada kebiasaannya memang lemah lembut dan sensitif jiwanya terhadap budi bicara. Hubungan dan keharmonian boleh porak peranda hanya kerana kekurangan budi bahasa. Bak kata pepatah "Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa".

Kalau tiada nilai-nilai murni, maka rosaklah tingkah laku masyarakat kita. Kerosakannya bukan hanya menyentuh aspek kesihatan atau kecacatan jiwa, bahkan menular ke pembangunan fizikal. Mentaliti kita adalah membina. Bukan merosak apa yang telah terbina. Tanpa nilai murni, remaja kita berperangai sewenang-wenangnya. Membudayakan vandalisme, gangsterisme, samseng jalanraya, gangguan seksual dan pelbagai jenis perlakuan delinkuen akan menjadi sorakan di persekitaran negara kita.

Justeru, setiap pihak perlu positif dan turut serta membudayakan budi bahasa dan nilai murni sebagai gaya hidup yang sempurna. Perjuangan sebuah bangsa itu bukan sekadar mempertahankan kuasa dan labelnya sebagai suatu ‘bangsa'. Tetapi harus diingat juga bahawa praktik di samping mempertahan dan memperkukuhkan khazanah bangsa adalah sangat bermakna.

Kerajaan negeri Johor mengenai agenda ini mempunyai pendekatan tersendiri yang bersifat holistik atau menyeluruh. Di bawah program Pembangunan Beridentiti, telah banyak program-program yang bermanfaat telah dirangka bagi mempastikan pembangunan masyarakat itu sejajar dengan mutu identiti tersendiri.

Di dalam memartabatkan khazanah budaya, sikap berbudi bahasa dan nilai-nilai murni, program pembentukan dan didikan kekeluargaan dikenal pasti sebagai satu pendekatan paling efektif dan mesra masyarakat. Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim di negeri Johor telah menjalankan peranannya mendidik institusi keluarga melalui Modul Keluarga Sakinah yang menyentuh setiap peringkat kekeluargaan dari permulaan hidup hinggalah ke akhir hayat. Modul tersebut dikesan dapat menyerapkan sentimen mengamalkan nilai-nilai murni di peringkat keluarga.

Pemupukan nilai-nilai murni ini juga diserapkan melalui pendekatan tidak langsung menerusi program-program sihat di dalam memastikan kebudayaan dan kesenian adalah seiring dengan pembangunan ekonomi dan fizikal. Kerajaan negeri terus memberi tumpuan terhadap pembangunan seni dan budaya yang meliputi bidang teater, permainan tradisional, seni tari,seni muzik, seni silat, pemuliharaan budaya, Kembara Puisi Darul Ta'zim dan sebagainya. Penglibatan-penglibatan ini diharap dapat memberikan kesan halus kepada masyarakat Johor untuk menghayati nilai-nilai murni di sebalik kebudayaan-kebudayaan tertentu.

Program-program Gaya Hidup Sihat juga banyak menitik beratkan sumber nilai-nilai murni apabila kerajaan menggalakkan penglibatan sukarela daripada hampir setiap golongan menyertai Program Rakan Muda, J-Robik, Belia dan PROSTAR.

Negeri Johor akan terus menerus mempertahankan budaya agar nilai-nilai murni dan budi bahasa yang dianggap paling penting di dalam pengamalan budaya itu dapat diperah dan menjadi identiti masyarakat secara umumnya.

Pupuk Nilai Murni Berhad (PNMB)
Pupuk Nilai Murni Berhad (PNMB) adalah sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang tidak berorientasikan keuntungan telah ditubuhkan pada Mei 2005 oleh sekumpulan rakyat Kelantan yang prihatin terhadap kepentingan untuk memupuk amalan hidup berdikari di kalangan masyarakat. PNMB menjalankan pelbagai aktiviti dan program untuk menggerakkan rakyat Kelantan berdikari melalui pelaksanaan aktiviti dan program yang proaktif, terancang dan berkesan.

Cara-cara Memupuk Amalan Nilai -nilai Murni

Amalan nilai-nilai murni ini amat penting dalam kehidupan seharian. Amalan nilai-nilai murni ini patut dipupuk sejak kecil lagi. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk memupuk amalan nilai-nilai murni.

Keluarga boleh memainkan peranan dalam memupuk amalan nilai-nilai murni. Ibu bapa boleh memupuk amalan nilai-nilai murni dengan menunjukkan contoh yang baik. Antara contoh amalan nilai-nilai murni yang boleh ditunjukkan oleh ibu bapa lalah nilai kebersihan. Ibu bapa juga perlu menasihati anak-anak agar menghormati ahli keluarga yang lebih tua.

Selain itu, masyarakat juga boleh memainkan peranan penting dalam usaha memupuk nilai-nilai murni. Contohnya, anggota masyarakat perlu mengamalkan nilal bekerjasama dan bertolak ansur. Nilai bekerjasama dan bertolak ansur ini penting kerana masyarakat Malaysia adalah berbilang kaum. Sesungguhnya, amalan nilai-nilai murni dalam masyarakat mempengaruhl sikap generasi muda dan ia akan memberi kesan kepada keamanan dan kesejahteraan negara.


Pihak sekolah juga boleh memainkan peranan dalam memupuk nilai-nilai murni. Contohnya, pihak sekolah boleh memberi nasihat kepada pelajar agar sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Antara nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh pelajar ialah nilai kerajinan dan bertanggungjawab. Amalan nilai kerajinan akan membolehkan pelajar menjadi pelajar yang cemerlang dan dapat melanjutkan pelajaran ke universiti.

Disamping itu, media massa seperti televisyen juga boleh memainkan peranan untuk memupuk amalan nilai-nilai murni. Hal ini kerana media massa berupaya mempengaruhi sikap seseorang. Televisyen perlu menayangkan filem yang dapat memupuk amalan nilai¬nilai murni dalam kehidupan seharian. Surat khabar pula boleh menyiarkan rencana tentang kebaikan amalan nilal-nilai murni.

Pihak kerajaan juga boleh memainkan peranan untuk memupuk amalan nilai-nilai murni di kalangan masyarakat. Hal ini kerana pihak kerajaan mempunyal sumber kewangan untuk melaksanakan program kesedaran. Contohnya, pihak kerajaan boleh melancarkan Kempen Amalan Nilai Murni melalui stesen televisyen dan radio milik kerajaan. Pihak kerajaan juga boleh meminta Kementerian Belia dan Sukan (KBS) melaksanakan program¬program yang dapat memupuk amalan nilai-nilal murni.

Kepentingan Nilai-nilai Murni Dalam Kehidupan

Nilai-nilai murni merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap orang supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Nilai-nilai murni ini dapat melahirkan insan yang unggul dan utopia demi merealisikan misi nasional negara. Sejajar dengan itu, subjek Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam telah diajar di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting untuk memastikan wujudnya nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka.
Nilai-nilai murni penting dalam kehidupan untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita. Amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kini, bilangan pelajar di negara kita sejumlah 5 juta orang, jika tidak diterapkan dengan nilai-nilai murni sejak di bangku sekolah maka mereka akan menjadi generasi yang akan merugikan negara pada masa kelak. Hal ini kerana, nilai-nilai murni akan mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia.
Selain itu, perlu adanya nilai-nilai murni dalam kehidupan adalah untuk membentuk masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Kepatuhan kepada agama dapat membentuk insan mulia yang sentiasa patuh kepada Tuhan dan setia kepada negara. Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing ke dalam jiwa anak-anak. Tambahan pula, nilai-nilai murni yang berasaskan agama penting untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu.
Di peringkat sekolah pula, didikan moral yang positif dan nilai murni yang diterapkan oleh guru, akan dapat mengelakkan diri pelajar daripada terjebak dalam pelbagai pengaruh negatif luar yang tidak memberikan apa-apa faedah dan manfaat. Bekas Perdana Menteri, Tun Sri Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan subjek Pendidikan Moral di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah adalah bertujuan memupuk nilai-nilai murni remaja sejak di bangku sekolah. Hal ini demikian kerana negara memerlukan generasi yang berpengetahuan, berwibawa dan berwawasan, berdisiplin, hemah tinggi, dedikasi, berfikiran luas serta positif.
Guru-guru dan keadaan sekolah yang kondusif boleh membantu para pelajar untuk mewujudkan nilai murni dalam diri mereka. Kewujudan nilai-nilai murni ini dapat melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik, tetapi juga bidang kokurikulum. Sebagai contohnya, guru-guru yang menunjukkan sikap positif boleh menjadi role model kepada para pelajar. Tambahan pula, keadaan sekolah yang kondusif dan lengkap dengan kemudahan pembelajaran dapat memudahkan para pelajar belajar dan seterusnya dapat memupuk sikap posif dalam diri mereka. Begitulah caranya sekolah dapat membantu para pelajarnya menjadi seorang yang memiliki nila-nilai murni dalam diri mereka.
Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat pada hari ini terlalu materialistik dan mementingkan kemewahan. Oleh itu, tanggapan sesetengah pihak yang menganggap kononnya nilai kasih sayang yang boleh ditukar ganti dengan harta benda merupakan satu kesilapan besar. Sebenarnya, gejala sosial yang semakin berleluasa ini berpunca daripada kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa terlalu sibuk dan tiada masa untuk menerapkan nilai-nilai murni kekeluargaan seperti kesopanan, adab dan kelakuan yang baik kepada anak-anak. Oleh itu, dalam usaha memupuk nilai murni dalam diri anak-anak, ibu bapa perlu sentiasa bersikap prihatin terhadap anak mereka bagi membina sebuah keluarga yang harmoni.
Kesimpulannya, semua masyarakat di negara ini perlulah tahu dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam diri masing-masing. Hal ini demikian kerana, terdapat banyak kepentingan bagi nilai-nilai murni yang wujud dalam diri kita. Selain itu, terdapat banyak juga langkah untuk mewujudkan nilai-nilai murni ini. Sebagai hasilnya, negara akan memiliki rakyat yang produktif dan berkualiti.

Thursday, November 15, 2012

Kriteria Penskoran Kertas Penulisan Bahasa Melayu UPSR Bahagian C

Bahagian C

Cemerlang (16-20markah)

Kriteria

1. Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis berdasarkan bahan ransangan.

2. Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan ransangan.

3. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.


Baik (11-15markah)

Kriteria

1. Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan ransangan.

2. Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan ransangan.

3. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.


Memuaskan (6-10markah)

Kriteria

1. Ulasan tepat menggunakan ayat mudah dan ringkas.

2. Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai.

3. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan.


Pencapaian Tahap Minimum (0-5markah)

Kriteria

1. Ulasan tidak menepati bahan ransangan.

2. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan ransangan.

3. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.


Contoh Frasa Dan Pecahan Nilai Murni Dalam Pengajaran • Menolong orang - Bertanggungjawab
 • Menghulurkan bantuan - Prihatin
 • Menderma, menyumbang - Toleransi
 • Memberi hadiah - Penyayang
 • Berkongsi barang dengan adik-beradik - Kasih sayang
 • Memberi hadiah - Pemurah
 • Membantu - Baik hati
 • Berkongsi - Berhemah tinggi
 • Membuat kerja rumah/sekolah - Rajin
 • Membuat jadual belajar - Gigih
 • Mengulang kali - Keazaman
 • Menyiapkan .... - Bersungguh-sungguh
 • Mengembalikan - Jujur
 • Memulangkan - Tulus
 • Menyerahkan - Amanah
 • Memberikan (Tidak meminta balasan) - Ikhlas
 • Meminjamkan - Rela hati
 • Tidak berkira - Bertolak-ansur
 • Tidak mementingkan diri sendiri - Sepakat/Muafakat
 • Mengagihkan tugasan - Adil/saksama
 • Membuat sesuatu keputusan - Bijaksana
 • Bertindak - Bestari
 • Mencari penyelesaian - Rasional
 • Menjadi rujukan - Matang
 • Bertindak demi kebaikan - Berani
 • Basuh baju/ kasut - Berdikari
 • Menghormati lagu Negaraku - Cinta negara
 • Mematuhi undang-undang - Semangat patriotik
 • Membawa bekal ke sekolah - jimat-cermat
 • Menjaga kebersihan diri - Cinta kebersihan
 • Menjaga kebersihan alam sekeliling - Mencintai alam
 • Membantu orang lain - Bekerjasama
 • Mengikut arahan guru - Taat
 • Mematuhi peraturan - Akur
 • Patuh arahan ibu bapa - Berdisiplin
 • Tenang mengahadapi sesuatu keadaan - Cekal
 • Tidak mudah kecewa - Tabah
 • Meneruskan usaha walaupun ...- Sabar
 • Tabah melakukan sesuatu - Tidak mudah berputus asa
 • Bangun awal, bersiap awal - Menepati masa
 • Menyiapkan kerja sekolah - Menghargai masa
 • Siapkan kerja mengikut masa - Menepati janji
 • Semangat inisiatif, inovatif, kreatif - Daya usaha
 • Rela berkorban masa, tenaga dan wang ringgit - Dedikasi
 • Berupaya mencapai sesuatu kejayaan - Jaya diri
 • Hidup berbaik-baik dengan jiran - Semangat kejiranan
 • Pertimbangan yang tidak keterlaluan -Kesederhanaan
 • Kesenangan yang dikecapi - Kesyukuran
 • Pengiktirafan - Penghargaan
 • Berterima kasih - Menghargai
 • Thursday, November 8, 2012

  Contoh Membuat Ulasan Dalam Bahagian C  Kisah Anak Desa      
                             
  Tersebut kisah sebuah cerita,
  Si anak desa pergi ke kota,
  Di kota mengisi ilmu di dada,
  Untuk bekalan hari muka,
  Setelah penuh ilmu di dada,
  Berpeluang bekerja di syarikat kereta,
  Diberi gaji empat angka,
  Alangkah gembira tidak terkata,
  Orang tua tidak dilupa,
  Selalu pulang menjenguk mereka,
  Gembiralah orang tua tercinta,
  Anak dapat membantu mereka,
  Si anak terus gigih bekerja,
  Dinaikkan pangkat menjadi ketua,
  Rasa bersyukur tidak terkira,
  Bersyukur kepada Tuhan Yang Esa,
  Kini si anak sudah tua,
  Hidup bahagia bersama keluarga,
  Anaknya pula membalas jasa,
  Berharap ketenangan terus bersama.


  Ayat yang mengandungi nilai
  Nilai
  Mengisi ilmu di dada, untuk bekalan hari muka
  rajin
  Alangkah gembira tidak terkata
  Bersyukur
  Selalu pulang menjenguk mereka
  menyayangi
  Si anak terus gigih bekerja
  Tekun
  Bersyukur kepada Tuhan Yang Esa
  berpegang  pada  ajaran agama  Nilai
  Huraian
  Rajin
  belajar menambahkan  ilmu pengetahuan sebagai bekalan masa depan
  Bersyukur
  memperoleh rezeki yang banyak
  Menyanyangi
  pada kedua ibu bapa dengan selalu pulang menjenguk dan membantu mereka
  Tekun
  meningkatkan prestasi kerja
  Berpegang pada ajaran agama
  bersyukur atas kurniaanNya  **********************************************************

  Antara nilai murni dari teks ialah kita mesti rajin belajar untuk menambahkan ilmu pengetahuan sebagai bekalan masa depan. Selain itu, kita perlu bersyukur apabila memperoleh rezeki yang banyak. Seterusnya, kita hendaklan menyayangi kedua ibu bapa kita dengan selalu menjenguk dan membantu mereka. Di samping itu, kita juga hendaklah bekerja dengan tekun untuk meningkatkan prestasi kerja. Akhirnya, kita hendaklah berpegang teguh pada ajaran agama dengan bersyukur atas kurniaanNya.

  Panduan Menjawab Bahagian C

  Pengenalan

  Calon diminta untuk membuat rumusan berdasarkan bahan yang diberikan dalam bahagian ini. Calon ada diberikan rangsangan atau situasi dalam bentuk petikan, puisi, rencana dan sebagainya. Calon diminta untuk membuat rumusan dalam lingkungan 50 perkataan.

  Perkara yang perlu dicari daripada petikan ialah seperti Nilai Murni, Amalan Baik, Faedah dan juga Pengajaran daripada rangsangan atau situasi yang diberikan tadi.


   Langkah-langkah yang dicadangkan ialah:

    1.  Baca dan fahami kehendak atau arahan soalan
         -  Baca soalan dengan teliti dan fahami arahannya.
         -  Arahan meminta anda menulis beberapa nilai atau pengajaran
            berdasarkan petikan yang diberi.
         -  Jawapan itu hendaklah ditulis dalam satu perenggan.

    2.  Mencatat nilai murni atau pengajaran
         -  Baca dan fahami kandungan petikan.
         -  Catat seberapa banyak nilai murni / pengajaran yang terdapat dalam
            petikan.
         -  Dicadangkan anda mencari dan mencatat sekurang-kurangnya lima nilai
            murni / pengajaran.
         -  Masa yang dicadangkan untuk mencari dan mencatat nilai murni ini
            sekitar lima minit.

    3.  Menulis ayat lengkap
         -  Berdasarkan nilai murni / pengajaran, tulis dan nyatakan keterangan lanjut
            tentang nilai murni / pengajaran dengan menggunakan ayat sendiri.
         -  Sebaiknya setiap nilai murni / pengajaran itu disertakan contoh.
         -  Hendaklah ditulis dalam satu perenggan.
         -  Masa yang dicadangkan untuk mengarang ialah 10 minit.

    4.  Menyemak
         -  Setelah siap, baca dan pastikan ayat yang digunakan lengkap dan mengikut 
             strukturnya.
         -  Semak juga aspek tatabahasanya.
         -  Masa yang dicadangkan untuk menyemak ialah 5 minit.