Friday, November 30, 2012

Pupuk Nilai Murni Berhad (PNMB)
Pupuk Nilai Murni Berhad (PNMB) adalah sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang tidak berorientasikan keuntungan telah ditubuhkan pada Mei 2005 oleh sekumpulan rakyat Kelantan yang prihatin terhadap kepentingan untuk memupuk amalan hidup berdikari di kalangan masyarakat. PNMB menjalankan pelbagai aktiviti dan program untuk menggerakkan rakyat Kelantan berdikari melalui pelaksanaan aktiviti dan program yang proaktif, terancang dan berkesan.

No comments:

Post a Comment