Thursday, November 15, 2012

Kriteria Penskoran Kertas Penulisan Bahasa Melayu UPSR Bahagian C

Bahagian C

Cemerlang (16-20markah)

Kriteria

1. Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatis berdasarkan bahan ransangan.

2. Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan ransangan.

3. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.


Baik (11-15markah)

Kriteria

1. Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan ransangan.

2. Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan ransangan.

3. Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.


Memuaskan (6-10markah)

Kriteria

1. Ulasan tepat menggunakan ayat mudah dan ringkas.

2. Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai.

3. Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan.


Pencapaian Tahap Minimum (0-5markah)

Kriteria

1. Ulasan tidak menepati bahan ransangan.

2. Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan ransangan.

3. Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan.


7 comments: